!اینطوری
اينطوری بوده تا حالا همه چي حالام اینطوریه پس چاقالا خفه شید
خاصیتت اینه.یه خروس بی تقویم قوقولیش عوض میشه!


پست شده توسط اهورا |
ماشینا میبیننش.بهش توجه میکنن.از پیچ خطرناک رد میشن و دور میشن و میرن. .

خوب میفهمم حس اون تابلوعه سرپیچُ


پست شده توسط اهورا |
من فقط دارم سعی میکنم جوری زندگی کنم که اگه یه شب خواستم کنار تخت بچه‌م بشینم و واسش قصه بگم.شخصیت اصلیش خودم باشم.


پست شده توسط اهورا |
چیزی از این مهم تر از این نیست که چه با تو چه بعد از تو,من هنوز صاحب بهترین دستور پخت کوکو سیب‌زمینی ام.و کون لقت.


پست شده توسط اهورا |
من عقب تر از خط آغاز مسابقه‌م.سوتُ هم زدن.همه هم دارن میدوئن.ولی میام.من عقب ترم ولی دارم از بالای یه کوه جاه طلبی میام.از اون بالا دارم میدوئم سمنتشون. .


پست شده توسط اهورا |
کوتاه شده‌ش این میشه که اگه تموم شده,بلاکش کن.به خاطر یه حس کنجکاوی مزخرف,نزار دیدن عکس یا استاتوس یا هرچیز دیگه‌ایش روحتُ بگاد.

+برنمیگرده.پشیمونم نمیشه.خب؟


پست شده توسط اهورا |
میزان خسارت پوست دور ناخن انگشتای دست,خبر میدهد از سر درون !


پست شده توسط اهورا |
به علت مشکلات مادی امسال هر جنبنده‌ای ببینم میرم خونه‌ش عیدی.این از من.


پست شده توسط اهورا |
خودمُ کوبیدم و از نو نساختم!


پست شده توسط اهورا |
[ رفیق از خودت زبل‌تر ]

-:اینم شد دوست؟خاعک تو سرت.ببین چجوری پیشرفت میکنه نمیذاره تو به خایه‌ش برسی.

[ رفیق مث خودت ]

-:اینم شد دوست؟خاعک تو سرت.تنت خورده به تن اون شدید 2تا تن لش که هیچ تکونی نمیخورید.

[ رفیق از خودت کسشرتر ]

-:اینم شد دوست؟خاعک تو سرت.با یکی بدبخت‌تر از خودت رفیق شدی فکر کردی خیلی بالاییی؟


پست شده توسط اهورا |