!اینطوری
اينطوری بوده تا حالا همه چي حالام اینطوریه پس چاقالا خفه شید
خودمُ کوبیدم و از نو نساختم!


پست شده توسط اهورا |
[ رفیق از خودت زبل‌تر ]

-:اینم شد دوست؟خاعک تو سرت.ببین چجوری پیشرفت میکنه نمیذاره تو به خایه‌ش برسی.

[ رفیق مث خودت ]

-:اینم شد دوست؟خاعک تو سرت.تنت خورده به تن اون شدید 2تا تن لش که هیچ تکونی نمیخورید.

[ رفیق از خودت کسشرتر ]

-:اینم شد دوست؟خاعک تو سرت.با یکی بدبخت‌تر از خودت رفیق شدی فکر کردی خیلی بالاییی؟


پست شده توسط اهورا |
اونی که میتپه تو سینه‌ت,دستگاه پمپاژ خون‌تِ نه عاشق میشه نه دیگه میشکنه الکی. .


پست شده توسط اهورا |
اونقدر باختم که باختنُ بـُـردم!


پست شده توسط اهورا |
قدر زر گوهر شناسد,قدر زرگر هر گُهی!


پست شده توسط اهورا |
میگن بمون تو خونه وقتی بیرون رفتنت و دیدن خیابونا و کافه ها مغزتُ میگاد با اون همه خاطره.ولی من زیر پتوم هم راحت نیستم.اینجا هم بودی لعنتی.میفهمی؟!


پست شده توسط اهورا |
وقتی هر سالی میگذره از زندگیت,میفهمی که اونجا جایی دیگه واسه موندت نیست,پس تا دیر نشده برو..


پست شده توسط اهورا |
از وقتی واسه بابام گوشی تاچ خریدم یه تماس موفق نداشتیم باهم :|


پست شده توسط اهورا |
شما این آهنگ "فکرشم نکن" جناب علیزادهُ پلی کن.دقیقا 2:08 ثانیه که گذشت کلمه "قلب" رو بردار "کون" رو بذار جاش.بعد اگه بهتر و روون‌تر نشد شعر, بیا بگو اهورا چرا کس میگی؟


پست شده توسط اهورا |
امروز میگفت دختری که جلو فلوئرای ایستاگرامش K اومد,مدل نی,جنده ست :-|


پست شده توسط اهورا |